Welkom, Besoeker
Welkom, Besoeker

Titel: Wie dalk belangstel: Croyez skryf/dig kompetisie

Deur Anze
Datum gepubliseer: 18 Januarie 2019 Aantal woorde: 2117 571 Kere gelees 4

DIE CROYEZ
LITERÊRETOEKENNING
2018

GESKIKTHEID
Die Croyez Literêre Toekenning
E-pos: croyezlitaward@classicmail.co.za
Tel: 081 413 2947
Adres: 22 Schoemanstraat
Vaalpark
1947
The Croyez Literary Awards
Burgers wat ‘n permanente inwoner van Suid-Afrika is, kom in aanmerking. Vir enige deelnemer wat nie die ouderdom van meerderheid bereik het in sy of haar provinsie of land van verblyf nie, het hul ouers of voog se toestemming nodig om die wedstryd te betree.
Werknemers van Die Croyez Literêretoekenning, en hul affiliasies, sowel as hul onmiddellike familie (pa / ma, broer / suster, seun / dogter) en persone wat onder dieselfde dak woon, kwalifiseer nie vir hierdie kompetisie nie. Voorheen gepubliseerde skrywers mag tekste indien mits die voorleggings oorspronklike ongepubliseerde werke is. Daar moet net een outeur wees per inskrywing.
Alle werke wat voorheen gepubliseer of uitgesaai was kom nie in aanraking tot die kompetisie nie.
REGTE
Kandidate waarborg dat die werk wat hulle indien ‘n oorspronklike en ongepubliseerde werk is wat deur hulle geskryf is en dat hulle alle regte daarop besit. Kandidate sal die Die Croyez Literêretoekenning en hul affiliasies skadeloos stel teen enige verlies, skade, koste en ander onkoste wat voortspruit uit eise, ongeag hul aard, wat direk of indirek voortspruit uit die skending van hierdie waarborg.
Kandidate wat aan die prys voorlê
By die indiening van hul werk verleen elke deelnemer Die Croyez Literêretoekenning (beide vir Afrikaanse en Engelse dienste) die volgende lisensies gratis en onherroeplik:
• Die reg om ‘n uittreksel uit die ingediende werk te vertaal (nie meer as 15% van sy totale lengte nie) • Die nie-eksklusiewe reg om ‘n uittreksel uit die werk op (nie meer as 15% van sy totale lengte nie) die webwerwe en platforms te publiseer wat in die oorspronklike taal en in vertaling deur die Die Croyez Literêretoekenning beheer of gemagtig word.
• Die reg om die werk wat in ‘n bundel te publiseer.
Finaliste en wenners
By die aanvaarding van ‘n prys gee die wenners en finaliste aan Die Croyez Literêretoekenning vir die volle termyn van alle regte die volgende lisensies:
• Die reg om die werk te vertaal
• Die reg om die werk te reproduseer en te publiseer in alle formate, insluitend op die webwerwe en platforms wat deur die Die Croyez Literêretoekenning beheer word of op enige toekomstige handelsware, sowel in die oorspronklike taal as in vertaling; gepubliseerde boeke kan deur die skrywer aangekoop word.
• Die reg om ‘n oudio- / video-opname te maak deur middel van enige bestaande of nie-ontwikkelde tegnologie, om lesings van werke of uittreksels uit die oorspronklike taal of in vertaling te versprei en uit te saai, op die Die Croyez Literêretoekenning-netwerke en webwerwe / platforms wat deur Die Croyez Literêretoekenning beheer of gemagtig word.
• Die reg om die werk te wysig, te verlaag of uit te trek vir publikasie of uitsending. (Die skrywer sal geraadpleeg word indien belangrike wysigings nodig is.)
Vir ‘n duidelike doel is die lisensies wat deur die finaliste en wenners aan Die Croyez Literêretoekenning toegeken word, vir alle gebiede dwarsdeur die Vaaldriehoek (tensy daar nog ‘n ooreenkoms Die Croyez Literêretoekenning bereik word) en is eksklusief vir ‘n jaar vanaf die datum van aanvaarding. van die prys en nieeksklusief daarna. Verder sal die finalis en wenners, sowel as die mense wat hulle vergesel, of hul ouers of voogde, indien die wenners minderjariges is, saamstem om, indien nodig, hul naam en / of prentjie te hê, insluitend hul foto en / of hulle stem gebruik word vir advertensie doeleindes wat verband hou met hierdie kompetisie, gratis.
Hierdie lisensie sluit in die regte vir Die Croyez Literêretoekenning om sublisensies toe te staan om die regte wat deur hierdie lisensie toegestaan word, uit te oefen.
KATEGORIEË
Alle ingediende werke moet oorspronklike en ongepubliseerde werke wees. Tekste wat aan die Die Croyez Literêre toekenning voorgelê word, moet in Afrikaans of Engels geskryf word. (Werke geskryf in verskeie tale en vertalings kom nie in aanmerking nie). Die ingediende werk moet binne die kategorie waarin dit ingedien is val en binne die gespesifiseerde woordtelling vir daardie kategorie wees. Werke kan ingedien word vir die volgende 3 kategorieë:
• Kortverhaal (1.200 – 2.000 woorde; fiksie) *
• Nie-fiksie (1.200 – 2 000 woorde)
• Poësie (tot 600 woorde, in vers of prosa) *

Die niefiksie-prys sluit in memo, biografie, humorskryf, opstel (insluitend persoonlike opstel), reisskrywe en artikels. Terwyl die gebeure werklik moet wees en die feite waar is, dra kreatiewe niefiksie jou boodskap deur die gebruik van literêre tegnieke soos karakterisering, plot, instelling, dialoog, vertelling en persoonlike refleksie. Die werk moet toeganklik wees vir ‘n algemene lees gehoor (d.w.s. nie geskryf vir ‘n gespesialiseerde of akademiese gehoor nie).
Woordtelling sluit alle woorde in die werk in, insluitend maar nie beperk tot titels, voetnote, inleidings, ens. Voorleggings oor of onder die gespesifiseerde woordtelling sal gediskwalifiseer word.
Ons woordlimiete is streng in elke kategorie. Om woordtellings te bereken, plaas ons u hele voorlegging (insluitend die titel) in Microsoft Word en gebruik Word se woordteller. Aangesien Word slegs op spasies staat om woorde te definieer, word enige term wat ‘n koppelteken (“vyf-en-twintig”) of ‘n apostroof (“nie”, “nie”) as ‘n enkele woord gebruik nie. Woord tel ook elke artikel (“die”, “a”, ens.) as ‘n aparte woord. Microsoft Word tel ook outomaties groepe karakters (bv. “Xxx”) sowel as simbole (bv. “***” of “~~~”) as ‘n woord.
Deelnemers mag soveel tekste indien wat hulle wil in een of alle kategorieë. ’n Skrywer kan slegs een prys per kategorie wen. Elke teks mag slegs aan een kategorie voorgelê word.
Vir elke ingevoerde manuskrip moet deelnemers ‘n afsonderlike amptelike inskrywingsvorm voltooi en die inskrywingsgeld betaal. HOE OM IN TE SKRYF
• Vergesel van die amptelike inskrywingsvorm en die ouerlike toestemming (elektroniese of druk weergawe) indien van toepassing
• Anoniem ingedien word: die naam van die deelnemer mag nie oral op die teks verskyn om die objektiwiteit van die jurie te verseker nie
• In A4 formaat
• Wees dubbelgespasieer, behalwe poësietekste
• Wees in leesbare lettertipe en lettergrootte (verkieslik 12 Times New Roman)
• Moet tydens die inskrywingstydperk vir daardie kategorie aan die korrekte kategorie voorgelê word

Fiksie
Kompetisie open: Augustus 31 2018
Sperdatum: Februarie 28, 2019
Gedigte
Kompetisie open: Augustus 31, 2018 Sperdatum: Februarie 28, 2019

Let asseblief daarop dat Die Croyez Literêretoekenning op enige tydstip hierdie sperdatums mag verander. Indiening sperdatum: Alle werke moet ingedien word en betalings moet op die dag van die sperdatum op of voor 11:59 (CAT) gemaak word.
Wenners sal ongeveer drie maande na die sperdatum vir elke kompetisie by die georganiseerde Gala-aand bekend gemaak word.
BEOORDELING
Werke word anoniem beoordeel op grond van die outeur se gebruik van taal, oorspronklikheid van vak en skryfstyl.
Slegs die werk wat ingedien word, sal deur die beoordelaars oorweeg word, ander dokumente, beelde, diagramme ens word nie deur die beoordelaars in aanmerking geneem nie.
Voorleggings word deur twee lesers in beide tale (Engels, Afrikaans) deur lesers en regters verwerk.
Die oorspronklike tekste word gekeur deur lesers wat gekies is vir elke kategorie van ‘n groep gekwalifiseerde redakteurs en skrywers regoor die land. Elke teks word deur twee lesers gelees.
Die Engelse lesers kry ‘n voorlopige lys van ongeveer 100 tekste wat dan na ‘n tweede groep lesers gestuur word, wat sal besluit op die ongeveer 30 inskrywings wat die langlys bevat en aan die jurie gestuur word.
Die Afrikaanse lesers kom op ‘n lang lys van ongeveer 30 tekste wat aan die jurie gestuur word.
Die Engelse en Afrikaanse jurie sal al die stories op die lang lys lees waarna ‘n tweede besluit op ‘n kortlys van drie in elke taal wat die eerste plek wenner en twee opvolgers insluit. Die lede van die jurie (twee per kategorie) bestaan uit vooraanstaande skrywers en redakteurs van die Suid-Afrikaanse literêre gemeenskap.
Alle pogings word aangewend om ‘n balans van geslag en diversiteit in die lesers en beoordelaars te verkry en streeksverskille en tendense te weerspieël. Die lesers en juries verander elke jaar. Regters en lesers in elke kategorie sal gekies word deur Die Croyez Literêretoekenning en affiliasies. Alle besluite van die lesers en die jurie is finaal (onderhewig aan enige voorwaardes en voorwaardes soos deur DCLT bepaal). Lesers se name is vertroulik tot die einde van die kompetisie om te verseker dat die beoordelingsproses blind bly.
PRYSE
Die Croyez Literêretoekenning vir die Kunste bied drie kontantpryse in elke kategorie en in elke taal:
• Eerste plek: R 2,000, werk gepubliseer in bundel, ‘n toekenning en ‘n boek met trots geborg deur LAPA.
• Tweede plek: R 1,000, werk gepubliseer in bundel, ‘n toekenningsertifikaat en ‘n boek met trots geborg deur LAPA.
• Derde plek: R500, werk in bundel, toekenningsertifikaat en ‘n boek met trots geborg deur LAPA.

Daarbenewens Die Croyez Literêretoekenning sigbaarheid gee aan wenners en hul werk op een of meer van sy platforms.
Deelnemers mag slegs een prys per kategorie wen. Deelnemers handhaaf eienaarskap van hul werke, alhoewel die regte om dit te publiseer en aan die publiek te versprei, beperk word deur die lisensies wat ingevolge hierdie reëls toegestaan word.
Pryse sal aanvaar word soos dit is en mag nie uitgeruil of oorgedra word nie. Geen vervangings sal toegelaat word nie.
As ‘n prys nie toegeken word soos beskryf in hierdie reëls nie, behou Die Croyez Literêretoekenning die reg om een of meer pryse of pryskomponente met ‘n ander van ongeveer gelykwaardige waarde te vervang.
Om wenners te verkondig, moet deelnemers voldoen aan al die voorwaardes en toelaatbaarheidskriteria wat in hierdie reëls uiteengesit word. Die wenners, of in die geval van minderjariges, hul ouers of voogde, moet ideologiese inligting wat deur DCLT aangevra is in hierdie verband bewys en ‘n verklaring van bekwaamheid vir die kompetisie, soos uiteengesit in hierdie reëls, onderteken en vrylating vir Die Croyez Literêretoekenning, hul geaffilieerde maatskappye of agente, sowel as hul onderskeie direkteure, beamptes en werknemers, van enige aanspreeklikheid vir skade of verlies hoegenaamd, of dit voortspruit uit die deelnemers se betrokkenheid by hierdie kompetisie of die toekenning, aanvaarding of gebruik van die prys.
‘n Wenner se weiering om ‘n prys te aanvaar, sal Die Croyez Literêretoekenning en hul geaffilieerde maatskappye of agente, sowel as hul onderskeie direkteure, beamptes en werknemers, vrystel van alle verpligtinge teenoor die wenner.
ALGEMENE REËLS
Indien deelnemers ‘n valse verklaring maak, word hulle outomaties gediskwalifiseer van die kompetisie. As daar beweer word dat plagiaat plaasvind, sal die jurie onder die omstandighede ‘n redelike ondersoek doen, en as dit bepaal dat plagiaat plaasgevind het, word die betrokke deelnemer gediskwalifiseer en sal die prysgeld terugbesorg word. So ‘n beslissing van die jurie sal finaal wees en kan nie aangevoer word nie.
Die Croyez Literêretoekenning en hul affiliasies, sowel as hul onderskeie direkteure, beamptes en werknemers, aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige verlies, skade of besering nie, insluitend sonder beperking: (i) verlore, gesteel vertraag, beskadig, verkeerd gestuur, laat, vernietig, verkeerd, onleesbaar of onvolledig inskrywings; (ii) verlies, diefstal of beskadiging van sagteware of rekenaar- of telefoondata, insluitende enige skending van privaatheid; (iii) onvermoë van enige persoon om deel te neem aan die wedstryd vir enige rede, insluitend verkeerde adresse op pos of e-pos; tegniese, rekenaar- of telefoonfoute of ander probleme met rekenaar-aanlyn stelsels, bedieners, toegangsverskaffers, rekenaartoerusting of sagteware; opeenhoping op die internet of op enige webwerf, of enige kombinasie van die voorafgaande; (iv) skade aan enige persoon se rekenaar, insluitend as gevolg van die speel of aflaai van enige materiaal wat verband hou met die kompetisie; (v) enige vertraging of onvermoë om op te tree as gevolg van ‘n gebeurtenis of situasie buite hul beheer, insluitende ‘n staking, uitsluiting of ander arbeidsgeskil op hul plek of die plekke van die organisasies en besighede wie se dienste gebruik word om hierdie wedstryd te bestuur of (vi) pryse wat verlore, beskadig of verkeerd gestuur word tydens die versending.
Die Croyez Literêretoekenning en hul affiliasies aanvaar geen aanspreeklikheid van enige aard hoegenaamd in enige gevalle waar hulle onvermoë om resultate te bewerkstellig van ‘n gebeurtenis of situasie buite hul beheer, met name meer bepaald ‘n staking, uitsluiting of enige ander arbeidsgeskil in hul besigheidsplek of besigheidsplekke van die organisasies of besighede wie se dienste gebruik word om hierdie kompetisie te hou. Alle persoonlike inligting, soos jou naam, adres, telefoonnommer en e-pos adres, word slegs vir gebruik in verband met hierdie kompetisie ingesamel. Administrasie van hierdie kompetisie en sal nie vir enige ander doel gebruik word sonder u toestemming nie. Deur hierdie inligting te verskaf, stem jy in dat dit vir die genoemde doeleindes gebruik word.
Deur deel te neem, stem deelnemers in om te voldoen aan die kompetisie reëls wat deur die Die Croyez Literêretoekenning interpreteer en toegepas sal word in sy uitsluitlike diskresie.Die Croyez Literêretoekenning kan na goeddenke die jurie raadpleeg by die interpretasie of toepassing van die reëls. Al Die Croyez Literêretoekenning-besluite is finaal en sonder appèl.

https://web.facebook.com/thecroyezlitaward/

https://web.facebook.com/thecroyezlitaward/posts/516691228752762
 • TEMAS

  Laat u kommentaar

  GESKRYF DEUR

  Jy moet ingeteken wees om boodskappe aan hierdie skrywer te kan stuur.

  Publikasies: 208
  Kommentaar telling: 2212

  Woorde is my asem en skryf my passie!!! Ek waardeer elke stukkie kritiek, verkieslik positief, maar kan die negatiewe ook hanteer. Dankie dat jy die tyd neem om na my werke te kyk en dit te beoordeel. Ek is n Boeremeisie in murg en been... mal oor die wye natuur van plaaslewe wat my omring Ek is getroud met die wonderlikste man (Willie). Ons is geseend met 3 pragtige dogters en 'n kleinseun en 3 kleindogters. My verhouding tot my Skepper loop baie diep en ek dank Hom elke dag vir al die voorregte en genade gawes wat ek so onverdiend ontvang... Loutering is deel van my lewe en ook daarvoor dank ek Hom daagliks want dit maak dat daar altyd groei in my lewe is...

  INK E-formaat tydskrif

  Gebruikers Aanlyn

  1 Lid, 43 gaste aanlyn

  Bydrae Totale