Welkom, Besoeker
Welkom, Besoeker

Titel: September 2018 – Spyse vir die siel uitslae en kommentaar

Deur Inkmoderator
Datum gepubliseer: 8 Oktober 2018 Aantal woorde: 2913 173 Kere gelees 3

INK September 2018(Spyse vir die siel) Projek : Uitslae en kommentaar
Wenners:
GEDIGTE:
Goud:
Wenner: Carma Shaw – ’n Storie uit Donkerbos
2de: Anzé Besuidenhout – Roete kodes
3de: Carma Shaw – As dit winter in September

Silwer:
Wenner: Estelle Rubow – Sonnet vir my siel
2de: Caren Kearley – Kos vir ‘n honger siel

Brons:
Wenner: Alkallie Viljoen – Wanneer stilte holtes keep
2de: PvC – Waters van rus
3de: Lynne Lexow – Groenfontein se sielskos

RUBRIEKE:
Wenner: Ano – Kaneelsuiker vir die siel
2de: Stephan Uys – ‘n Plekkie op die muur
3de: Hennie Fritz – Dalk is dit nuus

VERHALE:
Wenner: Lynne Lexow – Ontsnaproete vir jou siel
2de: Charne Harding – Die siel is weer tuis
3de: Palet – Drome word waar

GORRELS:
Wenner: Estelle Rubow – Verlatenheid
2de: Wilma – Voedsel vir my siel
3de: Ida le Roux – Meisie se ‘make-up’

GEDIGTE: (kommentare)
Groenfontein se sielskos
Die beeldryke sonnet trek die leser in vanaf selfs die eerste sin. Ek ken nie Groenfontein en sy mense nie, maar na die aanlees hiervan wil die vir my bekend en lieflik lyk. Jou rympatroon is kolskoot en jy het jouself goed gekwyt. In die derde strofe, lyn 2 is daar ‘n spelfout by “nie” wat ek aanneem net ‘n vingerglips is maar dit is belangrik da tons selfs na die klein jakkalsies omsien voor dit die wingerd verniel. Baie dankie vir jou inskrywing. Ek het die beelrykheid hiervan geniet.

Sonnet vir my siel
In die eerste strofe, lyn 3 sou ek die woord “soos” weglaat. Daarsonder is die konstruksie beter en die ritme word geensins belemmer nie. Ek weet nie of die volta in jou gedig vir my sterk genoeg deurskemer nie. Die gedig is mooi beskrywend van wat ek ervaar as ‘n dorre omgewing, en dit is goed bemeester, maar ek sou tog wou sien dat die wending vir die karakter ‘n teenstelling word. Juis en veral omdat ‘n sonnet aan die siel met liefde en sorg geassosieer moet word? Ek wil geensins ‘n persoonlike interpretasie afdwing en die gedig beïnvloed nie, maar eerder hoop jy ervaar die geselsie as motivering om met my hieroor te gesels. Baie dankie vir jou inskrywing. Jou rymskema is in die kol en die beskrywende beelde maak betrokkendheid by die vers maklik.

Brood vir my siel
Die sonnet is ‘n ongelooflike gereedskapstuk vir die skrywer om ‘n kwelling, ‘n idee of ‘n worsteling (en laat ek net sê: ‘n worsteling hoef nie altyd ‘n negatiewe en destruktiewe konnetasie te bevat nie) aan te spreek. Teen die derde strofe moet die “idee” op so ‘n wyse ontgun wees dat dit total omvat wat die skrywer bedoel net vóór die volta (wending) in die koeplet. Ek verstaan jou sonnet, en wat jy daarmee wil bereik. Ek vind egter dat daar deurgaans in jou vers “wendings” geïdentifiseer kan word. Beide die 2de en 3de strofe se eerste sinne lees soos verdiepinge eerder as om die “uitdaging” verder aan te spreek. Ek wil graag met jou verder oor jou vers gesels. Stuur vir my ‘n inboks dan bespreek ons jou vers. Baie dankie vir jou inskrywing. My kommentaar neem niks weg van jou poging wat suksesvol aan die rymskema en ander reëls van ‘n sonnet voldoen nie.

Suiker-soet
Hierdie gedig voldoen nie aan die sonnet voorskrifte nie. Onvolledige koeplet en geen georkestreerde rympatroon nie.

Die punt van ons liefdesverhaal
Die struktuur van die sonnet is korrek. Jy voldoen aan die voorskrifte. Daar is egter gedeeltes in die vers word ritmies lomp is as gevolg van lang beskrywende sinne wat onnodig is. Die beelde kan gemaklik en funksioneel beskryf word sonder omslagtigheid. In die koeplet sou die volta (omwenteling) sterker gelees het met een klein verandering, bv.:
“maar nou het die doodsengel jou kom haal
en so ‘n punt gesit ná ons liefdesverhaal.”
“Aan” word vervang met “na”. Verder is die beeld van die doodsengel ‘n baie sterk metafoor wat maklik gemis ge-interpreteer kan word. As dit nét die einde van ‘n verhouding moes verbeeld kon ‘n sagter metafoor gebruik word.

Spatsels van kleur
Hierdie gedig voldoen nie aan die sonnet voorskrifte nie. ‘n Afwesige koeplet en geen behoorlike rympatroon is waargeneem nie.

As dit winter in September
Ek dink die sonnet is heerlik en suksesvol. Ek persoonlik voel tog of die volta nie sterk genoeg staan nie. Daar is nie vir my behoorlike en finale ontknoping nie. Miskien is die intensie vir my onduidelik en ek is voortdurend oop vir oortuiging. Gesels gerus met my per inboks. Baie dankie vir jou deelname en die aanbieding van ‘n besonderse vers wat lieflik ikonografies daaruit sien.

Roete kodes
Hierdie gedig beskik oor ‘n opperbeste voorbeeld van hoe ‘n sterk volta behoort te lyk. Die gedig berei homself voor vir ‘n sterk einde en jy het dit meesterlik gedoen. Ek sou omsien na die woordorde in sekere sinne (voorbeeld: “jy het jou spore in kodes agtergelaat” eerder as “jou spore het jy in kodes agtergelaat”) om die leesvriendelik te maak, maar dit is geheel persoonlike oorweging. Waak ook teen geyktheid in sekere verslonsde beelde (voorbeeld: “op die voetpad van ons liefde…”) dat die begaafdheid van jou poging nie verlore gaan nie. Dankie vir jou deelname.

Wanneer stilte holtes keep
Hierdie sonnet lees sierlik en ritmies wat ‘n beminlike simfonie in my ore vorm. Ek dink die gedig is sterk en spesiaal. Ek wil egter reeds bewus word van die omwenteling in die derde kwatryn – die strofe begin met “maar” wat reeds ‘n aanduiding van verandering is, en verder dra die woord “slegs” in die 4de sin by tot my gevoel. Die volta in die koeplet is wel baie sterk en kan dit die bewustelike (on onbewustelike) neiging tot omwenteling in die laaste kwatryn vergewe. Ek dink dit is ‘n statig en aanvallige gedig wat fluks gehoor gee aan al die voorskrifte van ‘n sonnet. Kyk na jou laaste sin; dit kan baat met ‘n (Koppel)werkwoord bv. “kom” “…met engele vlerk kom sleep”]. Baie dankie vir jou deelname.

Kos vir ‘n honger siel
Die gedig is langsin-omslagtig en dit steur die ritme erg. Jy het aan die voorskrifte voldoen om ‘n behoorlike sonnet te produseer maar ek dink werklik die omskrywende wyse waarop jou sinne gekonstrueer is, neem weg van die gedig. Die gedagtes lees ook vir my effe losstaande van mekaar en skep nie ‘n geheel nie. Die volta is egter baie sterk en ek kan die omwenteling duidelik sien. Baie dankie vir jou deelname en jy is baie welkom om die gedig en my kommentaar per inboks met my te bespreek.

Spyse vir die siel 
Let asseblie daarop dat elke sin in jou vers nie met ‘n hoofletter begin nie. Hoofletters in digkuns is slegs funksioneel aan die begin van ‘n nuwe gedig of na die gebruik van spesifieke leestekens in die vers.
Dit is ‘n suksesvolle sonnet met ‘n sinlike inhoud en ‘n behoorlike rympatroon. Dankie vir jou deelname.

Spyse vir die siel 
Let asseblief daarop dat elke sin in ‘n vers NIE met ‘n hoofletter mag begin nie. Hoofletters volg slegs ná leestekens. Die inhoud (meeste sinne) lees losstaande van mekaar en ‘n eenheid ontbreek vir my hierin. Belangrike lidwoorde ontbreek en maak dus jou vers kripties. Die sonnet riglyne is gevolg en het jy dus die opdrag nagekom. Ek sou graag wil sien dat jy hieraan skaaf net om ‘n minder kriptiese vers te bewerk. Dankie vir jou deelname.

Reis na jou innerlike
Jy het die riglyne gevolg en daarom is jou vers ‘n suksesvolle sonnet. Die inhoud is egter waar daar aandag skort. Woordorde en spesifiek in die laaste sin van die 2de strofe is slordig. Digwerk verleen vryheid maar kan nooit die voorskriftelikheid van jou goeie taal veto nie. As mens dig soos jy praat dank klink die werk ook meer eerlik. Hier is ‘n voorbeeld wat gebeur as die woordorde erander word net om te rym, end an is dit om die minste te sê slordig en onnodig. Dankie vir jou deelname. Let daarop in die toekoms. Gesels gerus per inboks indien jy hieroor wil praat.

Seisoene is sielskos
Die sonnet struktuur is foutloos. Die inhoud ontbreek egter van ‘n lynstruktuur. Met ander woorde, dit vorm nie vir my ‘n geheel nie en is asof van die sinne losstaande is en nie die narratief ondersteun nie. Ek weet nie of ek myself behoorlik, of beter, verstaanbaar verwoord nie. Dit lees vir my kripties. Ook is daar hoofletters by sommige van die sinne wat nie geoorloof is nie. Dankie vir jou deelname. Die gedig het egter baie potensiaal om ontwikkel te word.

‘n Storie uit Donkerbos
Dit is ‘n suksesvolle sonnet met behoorlike struktuur en ‘n fyn rympatroon. Die fantasie hierin is bekoorlik en aangenaam. Die koeplet sluit die vers in ‘n geesdriftige omwenteling. Die inhoud is vindingryk en die vers is vernuftig verweef. Deur die jare het ek die voorreg gehad om seker honderde feë en feë-gelyke verse en stories te lees, maar dit ten spyt het ek jou vers steeds nuut en vars ervaar. Dankie vir jou deelname.

Waters van rus
Die sonnet struktuur en rympatroon is op die merk. Die inhoud, alhoewel daar ‘n klein sweempie van geyktheid is, is tog lieflik en aanvallig. Ek vind die ontwikkeling in die vers bevredigend, maar die volta (omwenteling in die koeplet) is nie sterk genoeg nie. Die koeplet maak meer deel van die geheel as wat die sonnet werklik van ons verlang. Ek vind tog die vers welgevallig en lieflik geslaagd. Ek het heerlik hieraan gelees. Daar is ‘n rustigheid wat ritmies in die vers teenwoordig is. Dankie vir jou deelname.

Gedagtes langs die pad
Jou sonnet is suksesvol. Die inhoud is goed maar ek lees die koeplet as ‘n eenheid met die res van die verse n voel nie werklik ‘n goed ontwikkelde omwenteling nie. Dankie vir jou deelname. Goeie vers nietemin.

Geloof, Hoop en liefde
Jou sonnet is suksesvol met ‘n goeie struktuur en ‘n plegtige rympatroon. Ek is baie krities teenoor ‘geestelike’ verse omdat dit al soveel keer voorheen behandel is en as geyk eerder as opbouend gesien kan word. Jou aanslag is egter vir my meer eerlik met ‘n grondslag van menslikheid. Jy kan dalk van jou sinne meer ekonomies maak (voorbeeld: “Geloof en Hoop sal eendag vergaan”) wat sal bydrae tot ‘n goed versorgde ritme. Jou vers is eerlik. Dankie vir jou deelname.

Alles het Hy gelos
Jou sonnet is gestruktureer en suksesvol. Stylvolle rympatroon. Dankie vir jou deelname.

Troos en soet
Die sonnet struktuur is nie korrek nie. Dankie vir jou deelname.

Showville
Pragtige en suksesvolle sonnet. Baie dankie vir jou deelname.

RUBRIEKE:
Spys en drank
Dit is skerpsinnig van jou om die sielspyse deur te trek in rubriek. Let asseblief daarop dat jy konsentreer op hoogstaande spelling end at jou sinne nie té lank rek tussen leestekens nie. Gebruik eerder té veel as te min in prosa. Lang sinne neig tot misverstand. Dankie vir jou deelname.

Moeg vir die storms
Ek lewer kommentaar soos ek deur jou rubriek lees; verdra my dus indien dit kripties oorkom. Die gebruik van die ellips (soos in poësie) het ‘n spesifieke funksie, selfs in prosa. Dit laat die gedagte oop vir interpretasie, en daarom by die gebruik van die ellips in jou derde paragraaf(sin) wil dit vir die leser lyk asof jy self nie oortuig is van jou standpunt nie, en die leser daarom wil aanmoedig om ‘n eie afleiding te maak of jy werklik die drumpel van “moegheid teenoor die storms” bereik het. Dit is ‘n spesifieke voorbeeld hier, maar onthou in die toekoms dat dit ‘n oorweging bly wanneer jy die ellips gebruik. Daar is ‘n deelteken op die “i” in “kaiïngs”. Kyk na woordoorbodigheid: die sin “Die werklikheid kan egter nie verder van die “waarheid” verwyderd wees nie.” Het nie die woord “verwyderd” nodig nie omdat “verder” reeds gebruik is. “Die werklikheid kan egter nie verder van die waarheid wees nie.” By die ekonomiese gebruik van woorde vermy jy die strik om jou leser se aandag te verloor e nook sodoende herhaling te vermy. Jy herhaal weer later die ellips strik. Kyk weer na hierdie gedeelte uit jou skrywe: “as die “norm” van ons bestaan begin aanvaar.” – weereens ‘n onnodige hoeveelheid woorde waar “van ons bestaan” funksioneel weggelaat kon word sonder om die intensie van die sin te verander. Ek hou van die onderliggende boodskap in jou rubriek maar vind dit moeilik om die tema van die opdrag hierin raak te lees. Jy het ‘n ongelooflike talent vir waarnememing, ‘n simpatieke oor en ‘n goeie basiese kennis van skryfwerk. Daar is klein jakkalsies maar met gereelde leeswerk en skryfwerk sal jy jou talent kan ontwikkel om ‘n werklike bydrae te maak in die Afrikaanse mark.

Dalk is dit nuus
Die […] tussen sinne behoort sonder verdere spasies aangewend te word. Geen spasie voor en geen ná die ellips nie. Ek hou baie van die progressie in die rubriek. Die boodskap is duidelik en die idees is mooi ontwikkel en deurgegee. Let egter op baie lang sinne wat die leeswerk moeiliker maak. Dankie vir jou deelname.

Stefanus Kleinsmit gesels kerk
Lieflik menslike storie. Dankie vir jou deelname.

‘n Plekkie op die muur
Dit is ‘n storie wat nie net voedel vir die siel is nie maar ook ‘n leswaardigheid bevat. Jou seun se oplettendheid behoort vir ons almal ‘n les te wees: stop soms en ruik die rose. Dit is goed om iemand in ons lewens te hê wat ons op die voortreflikheid van die lewe kan wys. Jy is geseënd om so ‘n opmerklike kind in jou stal te hê. ‘n Veertjie in sy hoed. Jou vertelling het my geboei. Dankie vir jou deelname.

‘n Skatkis vol heimwee
Let op die titel van jou skryfstuk (nié ;n nie maar ‘n). Branders kry nie ‘n apostroof “s” nie. Dit word slegs gebruik as ‘n woord op ‘n vokaal eindig waarop ‘n klem is soos byvoorbeeld foto’s.
Ek hou van die beeldrykheid waarmee jy skryf. Let daarop om nie in die strik van geyktheid te trap nie. Maak seker dat jou beelde altyd vars en nuut is. Nietemin het ek baie van die vertelling gehou en sireen gevoel na die lees daarvan. Dankie vir jou deelname.

Boeta se manier van voed
Wat ‘n aanmoedigende storie. Jy het dit mooi vertel en jy is reg, sulke eerlike menslikheid is vir seker voedsel vir die siel. Dankie vir jou deelname.

Kaneelsuiker vir die siel
Jou rubriek is in die kol en lees nie net nie, maar leer ook. Ek sou streng sonder die engelse terme daarin kon doen. Afrikaans is so beeld- en woordryk en selfs is neologismes tot jou beskikking, daarom is dit total onnodig. Jy rubriek is egter goeie leesstof. Dankie vir jou deelname.

VERHALE
Die siel is weer tuis
Dit is ‘n aangrypende verhaal. Daar is tegnies-akademiese dingetjies waaraan jy aandag moet gee. Dit is belangrik vir die skrywer om ‘n atmosfeer te skep waarin die leser self ‘n agtergrond of omgewing kan verbeel, maar dan is daar ook die gevaar om té vining van een na die ander gedagte te spring. Jy verloor jou leser en die motivering skort vir so ‘n gedagte. Lees weer deur jou verhaal en kyk of jy die plekke kan identifiseer waarvan ek praat. Hierdie verhaal kan ontwikkel word tgot ‘n skittering. Gesels gerus per inboks met my hieroor indien jy sou wou.

Ontsnaproete vir jou siel
Ek weet die voorskrif was minder as 800 woorde vir die opdrag en daarom is die verhaal kompak. EK het heerlik hieraan gelees. Ek al wil sien dat jy die storie ontwikkel tot ‘n volwaardigheid. Baie dankie vir jou deelname. Lieflik!

Drome word waar
Kyk na jou spelling asseblief. “Cellfoon”? Hoofletters is nodig by die aanvang van dialoog. Probeer ook jou verhaal orden deur nuwe dialoog op ‘n nuwe lyn te begin. Dit lees eenvoudig net makliker. Jou aanhalingstekens deurgaans is slordig en verkeerd. Let op die klein goedjies dan sal die groter dinge inplek val. In jou eerste paragraaf beskryf jy die hoofkarakter se emosies, gesigsuitdrukkings ensovoort maar dan ook die van die tweede karakter. Dit kan nie so gedoen word nie. Onthou die wyse van kommunikasie is per telefoon en daarom sal sy uitdrukkings nie beskryf word nie. Lang sinne lees moeilik. Maak meer gebruik van punte…dit is nie prosa se vyand nie maar assister juis om die lees daarvan te vergemaklik. Jou storie het baie potensiaal maar ‘n streng redigering is nodig. Baie dankie vir jou deelname.

ALGEMEEN / GORREL
Verlatenheid
Die skryfsel is beeldryk en beskrywend. Daar is klein spelfoute wat hinder tog is die vlyt hierin bevredigend en die beeldrykheid soos kamfer. So ontdek ek plekke waar ek nooit voorheen was nie deur die oë en pen van talentvolle skrywers. Dankie vir jou deelname.

Meisie se make-up
Komiese vertelling. Let op die behoorlike gebruik van leestekens asseblief. Dankie vir jou deelname.

Tyd vir verandering
Let op baie lang sinne en sinkonstruksie. Wees versigtig dat die gedagte in jou kop nie lomp op die papier weergegee word deur woorde weg te laat nie. Jou aanmoediging is egter gewaardeerd. Dankie vir jou deelname.

Voedsel vir my siel
Let op die gebruik van deeltekens. Hulle is nodig. Heerlik leesstuk. Dankie vir jou deelname.

ARTIKELS
Ek het mos van beter geweet
Liewe skrywer, die doel van ‘n artikel is om verskillende feitlike standpunte te ondersoek, oorweeg en weer te gee. Hierdie skryfsel van jou behoor eerder onder verhale of gorrels. Let daarop in die toekoms asseblief. Baie dankie vir jou deelname.
 • TEMAS
  2 Kommentaar
  1. Viooltjie

   Oktober 10, 2018

   Baie dankie, IM, vir jou harde werk. Ek waardeer dit en veral die eerlike terugvoer.

  2. Ano

   Desember 31, 2018

   En al die tyd het ek gedink ons yadi-yada skryfgoed word hier geplaas en nie deur ‘n enkele siel gelees nie…

   “Ek sou streng sonder die engelse terme daarin kon doen” Ek sal dit gaan lees en daaraan aandag gee, baie dankie! Sal my baadjie regtrek en my Engels vir elders hou 😀

  Laat u kommentaar

  GESKRYF DEUR

  Jy moet ingeteken wees om boodskappe aan hierdie skrywer te kan stuur.

  Publikasies: 24
  Kommentaar telling: 126

  INK E-formaat tydskrif

  Gebruikers Aanlyn

  0 Lid, 62 gaste aanlyn

  Bydrae Totale