Welkom, Besoeker
Welkom, Besoeker

Aansluitingsopsies

Ink is gratis om te geniet As u wil publiseer of kommentaar lewer, registreer jou profiel en
maak gebruik van die volgende opsies

Besoekers

R0
as besoeker kan u ons lede se werk gratis lees, waardeer en ook deel. Indien u egter kommentaar wil lewer of van ons Biblioteek & Opleiding seksie gebruik wil  maak moet u gratis registreer

Maand tot maand lede

R50
nadat u geregistreer het en u lidmaatskapfooi van R50 pm betaal het kan u vir 1 maand publiseer (met ‘n beperking van 3 plasings per lid per dag OM AAN ALLE LEDE gelyke blootstelling te gee)

6 maande lidmaatskap

R250
nadat u geregistreer het en u lidmaatskapfooi van R250  betaal het kan u vir 6 maande publiseer (besparing van 1 maand) (met ‘n beperking van 3 plasings per lid per dag OM AAN ALLE LEDE gelyke blootstelling te gee)

1 jaar lidmaatskap

R500
nadat u geregistreer het en u lidmaatskapfooi van R500 betaal het kan u vir 12 maande publiseer (besparing van 2 maande) (met ‘n beperking van 3 plasings per lid per dag OM AAN ALLE LEDE gelyke blootstelling te gee)

met u INK naam as verwysing in die volgende rekening nr:

FNB – Modimolle
Ink in Afrikaans
Besigheidsrekening
Rek no: 62588595036
Takkode: 260247

Vir die Buitelandse lede:

Swift/BIC (Bank Internationale Kode): FIRNZAJJ
Tak: //ZA260247
Rekening: /62588595036

Wanneer jou profiel geregistreer is moet jy dit vanaf jou e-pos gaan aktiveer. Kyk ook in die “spam folder” van jou e-pos.

Stuur asseblief nou jou betalingsbewys aan skryfafrikaans@ink.org.za sodat jou ink rekening geaktiveer kan word en jy met jou plasings kan begin.

*Finansiële state van INK is beskikbaar vir alle betalende lede op aanvraag